Financien

Inzicht in de geldstromen

Veelal zijn er binnen een organisatie diverse afdelingen betrokken bij de schadelast van sociale zekerheid (financiële afdeling, HR, Legal, outplacement). Dat leidt ertoe dat er nauwelijks zicht is op de schrikbarende hoeveelheid geld die er met verzuim en arbeidsongeschiktheid gemoeid is.

Om deze schadelast correct in kaart te brengen, is casemanagement op organisatieniveau essentieel. Alleen zo krijgt u inzichtelijk hoe u financiële risico’s kunt beperken en of het aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden (ZW en/of WGA). Voor de afweging wel of geen eigenrisicodragerschap werken we samen met WinRisk. WinRisk is een onafhankelijke organisatie die alle door de AFM verplicht gestelde vergunningen heeft om hierover advies te geven (zie www.winrisk.nl).

Hoe kan VPM u helpen?

VPM ondersteunt u met onder meer:

  • Casemanagement op organisatieniveau
  • Afweging en implementatie ZW/WGA-eigenrisicodragerschap
  • Organisatiecheck met VeReFi Verzuiminzicht
  • Inventarisatie no risk