Dossiercheck

Heeft u een lastig dossier waarbij u wel wat hulp kunt gebruiken? Onze register-casemanagers doen graag een nauwgezette check en geven advies hoe u het beste met het dossier kunt verdergaan.

We beoordelen het dossier op aspecten als:

–          Is er op tijd een plan van aanpak gemaakt?
–          Is er een Functionele mogelijkheden analyse?
–          Is het Plan van aanpak inhoudelijk voldoende?
–          Is er tijdig een arbeidsdeskundige ingeschakeld?
–          Welke verzuimkosten zijn met dit dossier gemoeid?
–          Loopt u het risico een sanctie krijgen?

En natuurlijk: wat kunt u alsnog doen om de knelpunten op te lossen?

Meer informatie? Bel (055) 843 54 10.