Afweging en implementatie ZW/WGA-eigenrisicodragerschap

Afweging en implementatie ZW/WGA-eigenrisicodragerschap

Voor de Ziektewet, de WGA voor vaste werknemers en de WGA voor flexwerkers gelden nu drie financieringsstelsels. Het is de bedoeling dat hiervoor in 2016 één stelsel komt. Dit wordt in twee stappen ingevoerd. Om werkgevers te stimuleren meer aan preventie en re-integratie te doen, komt er een systeem van premiedifferentiatie. Met andere woorden: hoe meer werknemers (vast én flex) in de ZW of de WGA, hoe hoger de lasten voor de werkgever. Als werkgever kunt u kiezen tussen een gedifferentieerde premie in het publieke bestel en eigenrisicodragerschap.

 

Alle gevolgen op een rij

Eigenrisicodrager worden of niet is een belangrijke beslissing, met verstrekkende gevolgen. We leggen u graag uit welke consequenties invoering van het eigenrisicodragerschap heeft. Ook berekenen we of het voor u voordelig is om eigenrisicodrager te worden. Hiervoor werken we   samen met WinRisk, een onafhankelijke organisatie die alle door de AFM verplicht gestelde vergunningen heeft (zie www.winrisk.nl).

Heeft u eenmaal de keuze gemaakt eigenrisicodrager te worden? Dan zult u uw organisatie daarop moeten inrichten. Als u ZW-eigenrisicodrager wordt, bent u bijvoorbeeld verplicht om alle taken die bij de uitvoering van de ZW horen uit te voeren. Zo moet u het recht, de duur en de hoogte van de uitkering vaststellen, periodiek uitkeren vanuit een aparte loonadministratie en aanvragen doen bij UWV. Ook de begeleiding en re-integratie van de ex-werknemer zijn uw verantwoordelijkheid. Kunt u daarbij wel wat hulp en advies gebruiken? Wij zijn u graag van dienst.

 

Meer informatie? Bel 088 203 2702.