Casemanagement op organisatieniveau

Casemanagement op organisatieniveau

Hoe richt u de organisatie in om optimaal de geldstromen in de sociale zekerheid inzichtelijk te maken, te benutten en onnodige schadelast te voorkomen? VPM analyseert diepgaand de verzuiminfrastructuur van uw organisatie. We brengen in kaart waar de verzuimkosten worden gemaakt en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Zijn er voldoende financiƫle prikkels binnen de organisatie en voor de werknemer zelf om verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken?

Ook onderzoeken we of overheidssubsidies optimaal benut worden en zo nee: welke stappen noodzakelijk zijn om deze aan te wenden. We maken een afweging voor een (eventueel) WGA-eigenrisicodragerschap. We geven het re-integratiebeleid en/of verlofbeleid vorm en adviseren over de inkoop van arbodienstverlening, re-integratiedienstverlening en inkomens- en zorgverzekeringen.

 

Meer informatie? Bel 088 203 2702.