Re-integratie

Van mediation tot WIA-dossier

Re-integratie betekent niets anders dan ‘weer laten functioneren’. Binnen het speelveld van sociale zekerheid betekent dit niet alleen werknemers weer aan het werk te krijgen. Ook het functioneren van een werknemer valt hieronder. Hierbij speelt de vraag ‘ziek zijn of zó zijn’ een rol. In sommige gevallen is er geen sprake van ziekte in de zin van artikel 7:629 BW, maar van disfunctioneren.

Aan de slag bij een andere werkgever?

Als de re-integratie in een vroeg stadium wordt opgepakt, leidt dit tot een fikse kostenbesparing voor de werkgever. Bij re-integratie kunt u denken aan passende arbeid bij de eigen werkgever, maar ook bij een andere werkgever (spoor-2-traject). VPM biedt laagdrempelige spoor-2-trajecten aan, met indien nodig ondersteuning van een mediator.

 

Zicht op iedereen die onder uw re-integratieplicht valt

Een WGA-eigenrisicodrager is gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van een (ex-) werknemer. Veel eigenrisicodragers hebben niet alle (ex-) werknemers in beeld die onder hun re-integratieverplichting vallen. Op deze manier heeft de werkgever geen grip op werknemers die eventueel in staat zijn om te werken, terwijl dit de financiële lasten aanzienlijk kan verminderen. Met WIA Dossier behoudt u overzicht wel.

 

Hoe kan VPM u helpen?

VPM ondersteunt u met onder meer:

  • VPM Re-integratieplan
  • WIA Dossier
  • Juridisch casemanagement (bezwaar en beroep)
  • Mediation