Juridisch Casemanagement

Juridisch Casemanagement

In het verzuim- en re-integratieproces doen zich regelmatig situaties voor waarbij juridische vraagstukken een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die niet meewerkt aan zijn re-integratie. Afhankelijk van de situatie kan en moet de werkgever het loon dan opschorten of stopzetten.

Ook kan gedurende het verzuimproces duidelijk worden dat partijen er onderling niet meer uitkomen en dat onderhandeld moet worden over beƫindiging van het dienstverband. Tot slot zijn er situaties waarin er bezwaar gemaakt moet worden tegen een beslissing van het UWV. Denk aan een foutieve doorbelasting in het kader van de Wet BeZaVa, een loonsanctie waar u het niet mee eens bent, een schatting op 80-100% WGA terwijl u vindt dat het om volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (IVA) gaat, etc.

Hoe kan VPM helpen?

Om de juridische juistheid te borgen is het van belang dat een ervaren en ter zake kundig jurist naar uw dossier kijkt. VPM kan u hierbij van dienst zijn door bijvoorbeeld een (juridische) dossiercheck te doen, een bezwaar- of beroepsschrift op te stellen of een vaststellingsovereenkomst op te stellen.

Meer informatie? Bel 088 203 2702.