Mediation

Mediation

Soms meldt een werknemer zich ziek, terwijl hij eigenlijk niet echt ziek is, maar een arbeidsconflict heeft. Belangrijk is dan te voorkomen dat de situatie escaleert en zo snel mogelijk tot een gezamenlijke oplossing te komen, bijvoorbeeld met behulp van mediation.

Gezamenlijke oplossing

Bij mediation zorgt de mediator niet voor de oplossing, maar voor een weg naar de oplossing. De mediator zorgt er als gespreksleider voor dat beide partijen hun verhaal kunnen doen en er begrip komt voor elkaars standpunten. Vaak blijken de belangen dichter bij elkaar te liggen dan in eerste instantie werd gedacht. Zo kunnen beide partijen werken aan een gezamenlijke oplossing.

Onderdeel re-integratietraject

De deelnemers aan mediation doen dat op vrijwillige basis en kunnen dus stoppen als ze dat willen. Maar dat kan wel gevolgen hebben. Want de mediation is een onderdeel van het re-integratietraject en niet meewerken aan mediation is dus ook niet meewerken aan re-integratie. En dat kan weer een reden zijn voor een loonstop.

Hoe kan VPM helpen?

VPM heeft een gediplomeerd mediator in dienst, die u kan helpen partijen dichter bij elkaar te brengen. Bel voor meer informatie 088 203 2702.