VPM Re-integratieplan

Arbeidsongeschiktheid kost u veel geld!

Nog altijd beseffen veel werkgevers niet dat arbeidsongeschiktheid van een werknemer ze in totaal twaalf jaar geld kan kosten: twee jaar loondoorbetaling bij verzuim en dan nog tien jaar toerekening van de WGA-uitkering. Dat gaat al snel om € 100.000 tot € 150.000 per WGA-instromer!

Maar ook de werknemer krijgt een forse rekening gepresenteerd. Als hij na twee jaar ziekte geen baan heeft gevonden, krijgt hij immers vaak ontslag. En dat betekent in veel gevallen dat hij al snel terugvalt op een uitkering op bijstandsniveau.

Kortom: een snelle re-integratie is in het belang van zowel u als werkgever als dat van uw werknemers. VPM ondersteunt u daar graag bij door de centrale regie in het proces te nemen.  We werken hierbij samen met een netwerk van re-integratiespecialisten, coaches en psychologen.

Hoe werkt het VPM Re-integratieplan?

Kan een werknemer niet meer in uw organisatie blijven? Dan is het van groot belang dat hij zich gemotiveerd richt op nieuwe kansen en mogelijkheden. Het is begrijpelijk dat hij deze verandering lastig vindt. Persoonlijke begeleiding, een luisterend oor en begrip kunnen wonderen verrichten. Daarnaast moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van vrijblijvendheid en moeten er concrete stappen richting werk genomen worden. Het VPM Re-integratieplan combineert deze aspecten.

Maatwerk voor elke organisatie

Hoe het VPM Re-integratieplan er voor uw organisatie precies uitziet, is afhankelijk van de situatie in uw organisatie en uw wensen. Overigens kunnen we een dergelijk traject niet alleen opstarten voor arbeidsongeschikte werknemers: ook in geval van bijvoorbeeld collectief ontslag helpen wij u graag.

 

Meer informatie? Bel 088 203 2702.