WIA Dossier

WIA Dossier

 

Als WGA-eigenrisicodrager bent u gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Ongeacht of deze werknemers wel of niet bij u in dienst blijven. Veel eigenrisicodragers hebben niet alle (ex-) werknemers in beeld die onder hun re-integratieverplichting vallen. Op deze manier heeft u geen grip op werknemers die eventueel in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten, terwijl dit de financiële lasten aanzienlijk kan verminderen. Met de webapplicatie WIA Dossier behoudt u overzicht.

 

In WIA Dossier kunt u de WIA-beschikkingen vastleggen en het re-integratieproces blijven volgen. Zo kunt u eenvoudig uw WIA-administratie ordenen en heeft u altijd inzicht in de status van de WIA-beschikkingen. Verder kunt u met WIA dossier eenvoudig communiceren met dienstverleners en de relevante WIA-verzekeraars.

 

Hoe kan VPM helpen?

Vaak is er intern geen overzicht beschikbaar van alle lopende WIA-dossiers. VPM kan u helpen de webapplicatie te ‘vullen’, zodat u hierin inzicht krijgt. Ook kunnen wij uw interne casemanager uitleggen hoe hij of zij zelf aan de slag kan gaan met WIA Dossier.