Verzuim

Van dossieropbouw tot juridisch casemanagement

De werkgever is gedurende 104 weken verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer. Binnen deze periode van loondoorbetaling rusten er op de werkgever diverse verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Zo moeten werkgever en werknemer actief werken aan re-integratie. Hierbij kunnen conflicten ontstaan of vragen over de dossieropbouw.

Maar ook aan het einde van loondoorbetalingsperiode komen vaak juridische vraagstukken naar voren:

  • Hoe kan ik ontslag aanvragen als een werknemer aan het einde van de wachttijd minder dan 35% arbeidsongeschikt is?
  • Moet ik mijn werknemer een nieuw contract aanbieden, of juist niet?
  • Is het bij een situatie van 35-min relevant om in bezwaar te gaan?
  • Is er sprake van een onterechte loonsanctie?

Hoe kan VPM helpen?
VPM ondersteunt u met onder meer:

  • Dossiercheck
  • Borging van de processen rond de Wet verbetering poortwachter
  • Juridisch casemanagement (bezwaar en beroep)
  • Mediation bij arbeidsconflicten

Meer informatie? Bel (055) 843 54 10.