Borging Wvp

Borging processen Wet verbetering poortwachter

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kosten u als werkgever veel geld. Voor uw werknemers bent u verplicht twee jaar lang het loon door te betalen. Maar u ook voor ex-werknemers kunt u de uitkeringslasten doorberekend krijgen.

Om deze financiƫle last zo goed mogelijk te beheersen, is het van belang dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Binnen het verzuimproces spelen diverse elementen een rol. Hierbij kunt u denken aan een professionele casemanager die het verzuimprotocol opstelt en uitvoert, een goede bedrijfsarts en communicatie tussen verschillende afdelingen (HR & Finance).

Hoe kan VPM helpen?

VPM kan u ondersteunen deze verzuimprocessen in te richten met behulp van een professionele casemanager. Ook kunt u via VPM een professionele register casemanager inhuren die de verzuimprocessen zelfstandig gaat inrichten en daarbij zorgt voor kennisoverdracht richting de key players binnen uw organisatie.

Meer informatie? Bel 088 203 2702.